دات نت نیوک
Menu

66917905 21 98+info@hamrahanco.ir

Instagram Linkedin twitter youtube G + Facebook
اخبار و مطالب

اخبار و مطالب

07- روش هایی برای تقویت دیکته کلاس دوم  و سایر مقاطع :


تصحیح دیکته کلاس دوم  و سایر مقاطع توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی

انجام ماز (تقویت دقت-هماهنگی چشم ودست-تقویت املا و خواندن و ریاضی)

پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر(دقت بینایی)

تقویت ادراک نقش از زمینه(تقویت دقت و ادراک)

دور کلمه صحیح خط بکشد ( تقویت دقت-ادراک)

تماشای توپ آویزان از سقف(تقویت دقت)

بازی با دارت (دقت-هماهنگی چشم و دست) توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی

تقویت حرکات چشم- 2تصویر به آزمودنی نشان داده شده بعد 3تصویرسپس تصاویر را بردارید تا کودک بیان کند چه دیده است؟(حافظه بینایی) در دیکته کلاس دوم  و سایر مقاطع

-بازی حلقه پرتاب (تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست)

نقطه گذاری متن(دقت)

رنگ آمیزی(هماهنگی چشم و دست-دقت) توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی

بازیهای فکری(دقت-ادراک-حافظه) که باعث تقویت دیکته کلاس دوم  و سایر مقاطع می شود.

مینی بسکتبال(دقت، هماهنگی چشم و دست)

تمرینات سرکش گذاری،نقطه گذاری، تشدید گذاری، دندانه گذاری(تقویت دقت-تقویت املا و خواندن)

آموزش حروف استثناء-با نمونه و تکرار و تمرین در فراگیری دیکته کلاس دوم  و سایر مقاطع اثر دارد

استفاده از کارتهای کلمات مشکل(دقت-حافظه)

کامل کردن کلمات ناقص(دقت-حافظه-ادراک)

پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه غلط(دقت-ادراک)

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت