دات نت نیوک
Menu

66917905 21 98+info@hamrahanco.ir

Instagram Linkedin twitter youtube G + Facebook
اخبار و مطالب

اخبار و مطالب

13

انواع دانش آموزان ابتدایی از نظر یادگیری:

دریک کلاس درس سه گروه دانش اموز وجود دارد
1- دانش آموزان ابتدایی کلامی
2- دانش آموزان ابتدایی تصویری
3- دانش آموزان ابتدایی دست ورز


دانش آموزان ابتدایی کلامی :یادگیری در این گروه از دانش آموزان, از راه شنیداری است .یادگیری از جزء به کل است.با تکرار از درس ؛ آموزش در آنها صورت می گیرد.

نوع تکلیف در این گروه ؛ از طریق بازگو کردن مطالب و تحقیق کردن است .
دانش آموزان ابتدایی کلامی ؛ از کلام به مرحله مجرد می رسند.


دسته_دوم : دانش آموزان ابتدایی تصویری :
یادگیری در این گروه از دانش آموزان؛ ازراه دیدار است .یادگیری از کل به جزء است.
این گروه از دانش آموزان کلاس ابتدایی باید در کلاس آموزش را از طریق عکس های داخل کتاب و یا چارت تصویری و فیلم یا ماکت ؛ببینند.

نوع تکلیف در آنان ؛ کشیدن نقاشی مربوط به موضوع است.
علامت ظاهری این دانش آموزان ؛ شصت دست خود را در بین 4 انگشت پنهان می کند.
دانش آموزان ابتدایی تصویری در یادگیری درس دایره بسیار موفق هستند.دسته_سوم : دانش آموزان ابتدایی دست_ورز
یادگیری در این دسته از طریق لمس کردن است . مثل انجام آزمایش یادگیری در این گروه هم از کل به جزء است و هم از جزء به کل.

نوع تکلیف برای این دانش آموزان کلاس ابتدایی : ساختن ماکت و مدل است .بریدن تصویر و چسباندن آن برای پوشه کار است . دانش آموزان دست ورز ؛ دروس سه بعدی را بهتر می آموزند . نشانه ظاهری این گروه ؛ داشتن انگشتان بلند هستند. دانش آموزان ابتدایی دست ورز از ملموس به مجرد می رسند.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت