چند روش برای رفع مشکلات املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم

چند روش برای رفع مشکلات املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم که در کلاس توسط همکاران محترم قابل استفاده است :

۱. املای دو نفره پای تابلو : بدین صورت که یک نفر دانش آموز به دانش آموزی دیگری املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم پای تخته می گوید و او می نویسد اگر نویسنده کلمه ای را بلد نبود از همکلاسیهایش شکل درست کلمه را می پرسد. بعد جای این دو نفر عوض می شود و سرانجام همه کلاس دو نفر دو نفر پای تابلو می آیند.

2. املای پرده ای : به این شکل که متن املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو نوشته می شود. بچه ها متن را با دقت می بینند و می خوانند آنگاه پرده ای روی نوشته ها کشیده می شود تا تابلو پاک می گردد و آن متن برای کلاس املا گفته می شود.

3. املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم گفتن فرد برای خودش : بدین صورت که اول بچه ها متنی را بخوانند بعد هر کس جمله ای یا جملاتی از متن را روی تابلو می نویسد و می نشیند بعد فرد دیگر همین کار را می کند تا آخر.

4. نوشتن املا در فضا : بچه ها کلمات را به جای نوشتن روی کاغذ با انگشتان و در فضا می نویسند.

5. متنی را که می خواهیم فردا املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم بگوییم را روی تخته می نویسیم‚ بچه ها آن متن را در دفترشان بنویسند و شب بخوانند‚ معلم همان متن را برای کلاس املا بگوید.

6. املای یاران در یاد گیری : بدین صورت که هر فرد ابتدا مثلا سه کلمه سخت را در دفترش می نویسد سپس افراد هر نیمکت کلماتشان را برای هم می خوانند و هر کسی کلمات دو نفر دیگر را هم به کلماتش اضافه می کند و بالاخره املاهای همه افراد کلاس یکسان می گردد.

7. املای کامل کردنی : بدین صورت که معلم متن ناقصی را املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم می گوید و کلمات ویژه ای را که ارزش املایی را داشته باشد را در متن جا می اندازد حالا بچه ها متن را با کلمات ویژه کاملش می نمایند.

8. چند حرف مثل ( ب ‚ م ‚ ا ‚ د ‚ ز ‚ ی ‚ روی تخته نوشته می شود تا بچه ها با این حروف چند کلمه مثل ( بادام ‚ بز ‚ داماد ‚ میز ‚ بم ‚ دزد و … ) که می توانند بنویسند.

9. دانش آموزان با انگشت روی پشت نفر جلویی بنویسند.

چند روش برای رفع مشکلات املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم که در کلاس توسط همکاران محترم قابل استفاده است :

۱. املای دو نفره پای تابلو : بدین صورت که یک نفر دانش آموز به دانش آموزی دیگری املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم پای تخته می گوید و او می نویسد اگر نویسنده کلمه ای را بلد نبود از همکلاسیهایش شکل درست کلمه را می پرسد. بعد جای این دو نفر عوض می شود و سرانجام همه کلاس دو نفر دو نفر پای تابلو می آیند.

2. املای پرده ای : به این شکل که متن املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو نوشته می شود. بچه ها متن را با دقت می بینند و می خوانند آنگاه پرده ای روی نوشته ها کشیده می شود تا تابلو پاک می گردد و آن متن برای کلاس املا گفته می شود.

3. املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم گفتن فرد برای خودش : بدین صورت که اول بچه ها متنی را بخوانند بعد هر کس جمله ای یا جملاتی از متن را روی تابلو می نویسد و می نشیند بعد فرد دیگر همین کار را می کند تا آخر.

4. نوشتن املا در فضا : بچه ها کلمات را به جای نوشتن روی کاغذ با انگشتان و در فضا می نویسند.

5. متنی را که می خواهیم فردا املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم بگوییم را روی تخته می نویسیم‚ بچه ها آن متن را در دفترشان بنویسند و شب بخوانند‚ معلم همان متن را برای کلاس املا بگوید.

6. املای یاران در یاد گیری : بدین صورت که هر فرد ابتدا مثلا سه کلمه سخت را در دفترش می نویسد سپس افراد هر نیمکت کلماتشان را برای هم می خوانند و هر کسی کلمات دو نفر دیگر را هم به کلماتش اضافه می کند و بالاخره املاهای همه افراد کلاس یکسان می گردد.

7. املای کامل کردنی : بدین صورت که معلم متن ناقصی را املا کلاس اول یا دیکته کلاس دوم می گوید و کلمات ویژه ای را که ارزش املایی را داشته باشد را در متن جا می اندازد حالا بچه ها متن را با کلمات ویژه کاملش می نمایند.

8. چند حرف مثل ( ب ‚ م ‚ ا ‚ د ‚ ز ‚ ی ‚ روی تخته نوشته می شود تا بچه ها با این حروف چند کلمه مثل ( بادام ‚ بز ‚ داماد ‚ میز ‚ بم ‚ دزد و … ) که می توانند بنویسند.

9. دانش آموزان با انگشت روی پشت نفر جلویی بنویسند

درمان اختلال دیکته کلاس اول و دیکته کلاس دوم نویسی

درمان اختلال دیکته کلاس اول و دیکته کلاس دوم  نویسی

دانش آموزی که در تجسم وترتیب و توالی حروف دچار مشکل هست .مهارت به توا نایی یاد آوری آنچه که دیده ، به همان ترتیبی که بوده را ندارند.

غلط. درست

مارد. مادر

ردخت. درخت

دادر. دارد

#نوع_اختلال:

ضعف در حافظه ی توالی دیداری در دیکته کلاس اول و دیکته کلاس دوم   

#درمان

#تمرین_دوم :

جلوی دانش آموز می ایستیم و چند حرکت بدنی انجام می دهیم و سپس از او می خواهیم همان حرکت ها را به ترتیب انجام دهد.

 معلم می تواند املا کلاس اول را بر روی چندین کارت بنویسد و این کارت ها را بین گروه ها تقسیم کند تا تمام گروه ها کارتها را ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید. (قابل استفاده برای املای آموزشی)

دانش آموزان را گروه بندی می کنیم.

و سپس هر گروه متن دیکته کلاس اول و دیکته کلاس دوم  را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد و بالعکس. دیکته کلاس اول و دیکته کلاس دوم   گروه به گروه نام دیگر این دیکته است.

{قابل استفاده برای املای آموزشی}

 دانش آموزان کلمات مشکل متنی را که بناست برای آن ها املا کلاس اول بگوییم انتخاب کرده و روی کارت بنویسید معلّم از همین کلمات کارت ها به بچّه ها املا بگویید بعد شاگردان املای خود را از روی کارت هایی که در اختیار دارند تصحیح نمایند!

مهارت های موردنیاز برای شروع کلاس اول

مهارت های موردنیاز برای شروع کلاس اول

✍کودکان 6 ساله برای ورود به کلاس اول باید بعضی از مهارت ها را داشته باشند تا این مهارت ها پایه ای باشد برای اینکه مطالب درسی را بهتر باد بگیرند . بدیهی است که فقدان هر یک از این مهارت ها ،خللی در امر یادگیری به وجود می آورد.

مهارت ها جسمی:

 1. به تنهایی لباس پوشیدن و درآوردن
 2. شستن دست ها و خشک کردن آن ها
 3. مرتب کردن اسباب بازی ها درجای خودشان
 4. ساختن اشکال مختلف با استفاده از الگو
 5. طناب بازی کردن
 6. پرش جفت پا درحال دویدن
 7. پرتاب توپ از بالای سر
 8. حفظ تعادل به خوبی
 9. شناخت جهان مختلف
 10. استفاده از انگشتان مثل قیچی در امتداد یک خط راست و کپی کردن اشکال مختلف مثل دایره و مثلث
 11. رسم مربع و مثلث
 12. استفاده از ابزارهای ساده نجاری مثل میخ و چکش
 13. بستن زیپ،بندکفش و دکمه

مهارت های اجتماعی

1-بازی با دوستان به وسیله اسباب بازی

2-ازمغازه نزدیک منزل به تنهایی خریدهای ساده راانجام دهد!

3-درصورت نزدیکی مدرسه ،به تنهایی به مدرسه رفتن.

4-کمک در کارهای ساده منزل

5-پیروی از دستورالعمل ها

توانایی های ذهنی:

1-ردیف کردن گروه های 3تایی،4تایی، 5تایی به ترتیب از زیاد به کم.

2-طبقه بندی اشیای مختلف بر اساس اندازه،شکل،رنگ یا کاربرد.

3-بیان متضاد کلمات سیاه،بزرگ،لاغر،پایین،داخل،زیر، کم و امثال آن ها

4-بیان شباهت ها و تفاوت های دو چیز

5-تشخیص نقص تصاویر

6-تشخیص متن از زمینه

7-تشخیص شکل خاصی را در اندازه ها و ابعاد های مختلف در میان اشکال دیگر

8-تشخیص وضعیت اشکال درقضایا به حالت وارونه

9-شمارش 1تا10

10-توانایی نگهداری ذهنی طول

11-تشخیص زاویه و انحنا

12-انجام عمل جمع و تفریق با استفاده از انگشت

13-شناخت رنگ ها و نام گذاری آن ها

14-نقل داستانی با استفاده از مشاهده ی تصاویر

15-درک تفاوت سبکی و سنگینی

16-توانایی صحبت از واقعه ای که اخیرا رخ داده به صورت قابل فهم

17-لذت بردن از داستان و توانایی گوش دادن به آن (تمرکزو فهم)

✍همان طور که گفته شد این ها تعدادی از مهارت های مهم است که فرزند شش ساله کلاس اول شما باید بتواند انجام دهد.با یک بررسی ساده می توانید کودک خود را ارزیابی کرده و در صورت عدم وجود برخی از این مهارت ها تا زمان باقی مانده به مدرسه آن مهارت را با او تمرین کنید!

معرفی کتاب ریاضی اول ابتدایی و توصیه هایی به والدین و آموزگاران

نام کتاب : رياضی اول دبستان 

اعضای شورای برنامه ريزی رياضی: دکتر احمد شاهورانی، دکتر علی ايرانمنش، دکتر محمد کاظم نائينی، دکتر محمدحسن بيژ نزاده، دکتر محسن جمالی، سيد جعفر شها بزاده، امين باشی زاده، حسين رودسری، بهمن اصلاح پذير، سيد اصغر جوادی،ناهيد بريری، سعيد قريشی، مينو رحيمی، طيبه حمزه بيگی، سميه سادات ميرمعينی و وحيد عالميان

مؤلفان: خسرو داودی، آرش رستگار و وحيد عالميان

در کتاب ریاضی اول ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جديد، دانش آموزان اول دبستان به فکر کردن ترغيب شوند و در يادگيری نقش فعال ايفا کنند. در عين حال مهارت هايی را بياموزند که توانايی آن ها را در حل مسئله ریاضی تقويت می کند.

در کتاب ریاضی اول دبستان نگاه ما به ریاضی و رياضيات چند جنبه ی متفاوت دارد. از طرفی رياضيات يک هنر است که بايد از لحاظ زيبايی شناسی و حقيقت نمايی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد. از طرف ديگر درس ریاضی ابزاری در خدمت بشر است که در تمام علوم بشری کاربرد و حضوری تعيين کننده دارد. همچنين رياضيات مقدمه ای است برای آموزش مجردات که الهيات را به ياد ما می آورد و به معارف عالم بالا شباهت دارد. آموزش ریاضی اول دبستان نه تنها اهرمی مؤثر برای رشد تفکر است، بلکه وسيله ای برای تعالی دانش آموز کلاس اول ابتدایی از طريق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست که البته بدون تکيه بر معارف الهی و علوم توحيدی ميسر نخواهد شد.

درس ریاضی بايد برای دانش آموز شادی بخش و لذت آور باشد و به وسيله ی ریاضیات احساس خوبی از توانايی های خود و ديگران به دانش آموز اول ابتدایی دست دهد. به دانش آموزان اول دبستان نشان دهد با همه ی تفاوت ها و اختلاف هايی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و برای همديگر احترام قائل باشند. دانش آموزان کلاس اول ابتدایی هم مسئوليت بپذيرند و هم به ديگران، وقتی به کمک نياز دارند، کمک و برای رسيدن به يک هدف مشترک همکاری کنند. با يکديگر با صداقت رفتار نمايند و سادگی را پيشه ی خود سازند

پيشينه ی فکری و مهارت هايی که در ذهن دانش آموزان اول دبستان نهادينه شده، اجازه نمی دهد نظام آموزشی يکسانی که دانش آموزان کلاس اول ابتدایی با آن مواجه اند، ساختارهای شناختی يکسانی را به دست دهد. ذهن دانش آموزان مانند گل های رنگارنگی اند که از يک آب و خاک و خورشيد بهره گرفته اند اما با يکديگر در رنگ و بو تفاوت دارند و در برابر نظام يکسان آموزشی ریاضی مهارت های مختلفی را کسب می کنند. اين تنوع در زمينه های يادگيری دانش آموزان را می توان در سبک های يادگيری و ساختار انسان شناختی آن ها خلاصه کرد.

جهت اطلاع شما والدين محترم دانش آموزان اول ابتدایی در هر صفحه ی کتاب ریاضی اول دبستان توصيه ها و راهنمايی هايی نوشته شده است تا در صورتی که تمايل داريد فعاليت های يادگيری رياضی و آموزش ریاضی فرزند خود را در منزل دنبال کنيد، صرفاً در چارچوب توصيه شده برای آموزش ریاضی اقدام نماييد.

کتاب ریاضی اول ابتدایی شامل 2٥ بخش مجزا است. هر بخش با يک لوحه ی تصويری که دربرگيرنده ی مفاهيم کلی آن بخش است، آغاز می شود. به اين ترتيب که هر بخش ریاضی اول دبستان با نگاه کل به جزء شروع و تدريس هر صفحه با مراجعه به صفحه ی لوحه ی ذی ربط آغاز می گردد.

تدريس هر صفحه از کتاب ریاضی اول دبستان را با استفاده از ابزار و اشيای ملموس شروع کرده، پس از آن که مفهوم به قدر کفايت توسط دانش آموزان تجربه شد، به صفحات کتاب ریاضی اول دبستان رجوع کنيد. بهتر است معلم اول ابتدایی برای توضیح هر لوح، ابتدا فرصتی را به دانش آموزان اول دبستان بدهد تا در مورد تصاویری که مشاهده می کرده فکر کنند سپس از آنها در مورد تصاویر سوال کند.

اینکه در تصاویر کتاب ریاضی اول دبستان چه چیزهایی می بینید؟ آدم های داخل تصویر مشغول انجام چه کاری هستند؟ چه برداشتی از تصویر مقابل دارید؟ بعد از اینکه دانش آموزان کلاس اول برداشت های خود را بیان کردند نوبت شما است که در مورد لوح و تمام اهدافی در آن است توضیح دهید. توضیحات شما با داستان، شعر و لحن کودکانه و مناسب با سن دانش آموزان کلاس اولی باید باشد.

به سبک های مختلف يادگيری دانش آموزان کلاس اول دبستان توجه داشته باشيد. در اين کتاب تلاش شده است که برای سبک های متفاوت آموزش ریاضی، فعاليت های گوناگون آموزشی برای ریاضی اول ابتدایی گنجانده شود اما به دسته بندی کردن دانش آموزان براساس سبک های يادگيری ریاضی نيازی نيست و انجام فعاليت های پيش بينی شده آموزش ریاضی کفايت می کند.  برای تدریس مبحث اصلی فصل، شما باید با اشیاء ملموس و قابل درک برای دانش آموزان اول دبستان، مفاهیم اصلی این مبحث را آموزش دهید. مثلا اگر درس، آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ باشد، شما باید با اشیاء کوچک و بزرگ نظیر توپ که برای دانش آموزان آشنا است این مفاهیم را توضیح دهید.

در پايين هر صفحه از کتاب ریاضی اول دبستان توصيه هايی برای معلم و والدين به صورت کوتاه آمده است تا معلم کلاس اول و اوليای گرامی با اطلاع بيشتر با فرزند خود تعامل کنند، اما توصيه می شود کتاب راهنمای تدريس جهت کسب اطلاعات کامل تر و دقيق تر مطالعه شود.

٥ با توجه به مطالب ذکر شده در راهنمای تدريس ریاضی اول ابتدایی و همچنين تجربه های عملی آموزگاران محترم امکان تشخيص سبک های مختلف يادگيری وجود دارد و به گرفتن آزمون برای جداسازی نيازی نيست.

همه ی دانش آموزان کلاس اولی به طور همزمان به مهارت لازم در انجام يک فعاليت نمی رسند اما نبايد فرصت يادگيری ریاضی را از آن ها سلب کرد و برای رسيدن به هدف نهايی بايد به قدر کفايت صبور باشيم.

 نماد کلاس ( ) توصيه برای آموزش بهتر مفاهيم توسط معلمان ریاضی اول می باشد.  نماد خانه ( ) توصيه برای والدين دانش آموز کلاس اول جهت تعميق بخشی به مفاهيم می باشد. در بعضی از صفحات کتاب ریاضی اول ابتدایی دو هدف درنظر گرفته شده است. هدف اول که مرتبط با فعاليت اول است با نماد و فعاليت دوم با نماد مشخص شده است.

کلمات کلیدی :

ریاضی اول
آموزش ریاضی ابتدایی
کتاب ریاضی اول دبستان
اول ابتدایی ریاضی
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول ابتدایی
کتاب ریاضی اول
راهنمای معلم ریاضی اول ابتدایی
ریاضی کلاس اول
کلاس اول دبستان